Speak@RaceTeam är ett seglingslag med sin bas i Göteborg, startat på initiativ av Fritjof Ahlstedt, VD för Speak@Fastighetstjänster. Vi deltar som enda juniorlag i M32-cup. Ett projekt som kommer att fortgå flera år framöver. Vid sidan om M32-cup seglar laget Matchracing med målsättningen att tilldelas ett tourkort för WMRT. Laget består av den hårt satsande besättningen: Nicklas Dackhammar, Arvid Bildh, Johan Bäckström, Victor Hedberg och Erik Armkvist.